Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van YOUFIT SHOP (hierna: “wij” of “ons”). Hierin leggen wij uit wat we met u persoonsgegevens doen en waarom wij dat doen. Als u vragen hebt over deze verklaring neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind u aan het einde van deze verklaring.


Welke persoonsgegevens verwerken wij en waar gebruiken wij ze voor?

Per activiteit is hierna beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel wij die persoonsgegevens gebruiken en welke verwerkingsgrond wij benutten voor de betreffende verwerking.


Als u iets bij ons bestelt

Bij iedere bestelling die u bij ons doet verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Bezorgadres (straat, huisnummer, postcode en stad)
 • [Optioneel] factuuradres (straat, huisnummer, postcode en stad)
 • Telefoonnummer
 • [Optioneel] geboortedatum
 • E-mailadres
 • IP-adres

Wij verwerken deze persoonsgegevens om u bestellingen te kunnen verwerken en om eventuele vragen over u bestelling te kunnen beantwoorden. De verwerkingsgronden die wij gebruiken zijn het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan onze wettelijke administratieverplichtingen.


Als u een account aanmaakt

Om het bestellen makkelijker te maken kan u er ook voor kiezen om een account aan te maken. Als u een account aanmaakt en de betreffende gegevens invoert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht,
 • Voor- en achternaam
 • [Optioneel] geboortedatum
 • Ingevoerde adressen in het adresboek
 • Overzicht van u bestellingen
 • Reviews
 • U favorieten
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Wij verwerken deze persoonsgegevens om u bestellingen te kunnen verwerken en om eventuele vragen over u bestelling te kunnen beantwoorden. Wij gebruiken u favorieten, overzicht bestellingen en reviews om inzicht te krijgen in de voorkeur die u hebt voor onze producten. De verwerkingsgronden die wij gebruiken zijn: het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten, het nakomen van onze wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten. Hiermee kunnen wij de samenstelling van het assortiment aanpassen aan de voorkeuren van onze klanten.


Als u rondkijkt op onze website

Als u onze website bezoekt en daarop rondkijkt verwerken wij de volgende informatie:

 • Bij benadering u locatie op basis van een deel van u IP-adres
 • Wat u doet op onze website, bijvoorbeeld wat u aanklikt
 • U type internetbrowser en het type apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken

Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om de website te verbeteren en om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten.


Wanneer wij u onze nieuwsbrief sturen

Met onze nieuwsbrief maken we u graag attent op nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen. Als u gebruik maakt van onze nieuwsbrief, verwerken we de volgende informatie:

 • E-mailadres
 • Waar u op klikt in de nieuwsbrief.

Wij gebruiken u e-mailadres om de nieuwsbrief aan u te sturen. Dit doen wij uitsluitend als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen. U kan u op ieder moment afmelden van de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief of door in u account u toestemming in te trekken. Wij gebruiken u klikgedrag om vast te stellen voor welke onderdelen van de nieuwsbrief u interesse hebt. Die informatie gebruiken wij voor het samenstellen van ons productaanbod op de site. Wij verwerken u klikgedrag op basis van ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten.


Wanneer wij online advertenties aan u tonen

Wij adverteren met onze producten op andere websites en social media-platformen. Als wij dat doen, verwerken wij de volgende gegevens:

 • U klikgedrag op online advertenties
 • U IP-adres of advertentie-ID

Als u klikt op een onlineadvertentie voor onze producten (bv. op Facebook) dan leggen wij op onze website vast dat u hebt geklikt op een advertentie en waar de betreffende advertentie getoond werd. Als u akkoord hebt gegeven voor het ontvangen van de e-mailnieuwsbrief dan kunnen wij u op grond van u e-mailadres indelen in een publiek (‘audience’) dat wij aan een social media-platform opgeven om een advertentie aan u te tonen of juist om ervoor te zorgen dat die advertentie niet getoond wordt. Dat doen wij bijvoorbeeld als u interesse hebt getoond in een product op onze website, maar dat u (nog) niet hebt gekocht) of juist als u meerdere keren een specifiek product hebt gekocht. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van de cookies die aan de betreffende verwerkingen zijn verbonden.


Wanneer u contact zoekt met onze klantenservice

We hebben een klantenservice om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. U kunt met ons bellen, e-mailen of chatten of een bericht sturen via social media, zoals Facebook en Instagram.

We kunnen u efficiënter helpen door uw gegevens te bewaren. Daarbij verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

 


Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen. Naast de gegevens die zichtbaar zijn in u account leggen wij geen apart gebruikersprofiel van u aan. Wel sturen we u mailings en nieuwsbrieven met op jou afgestemde inhoud. De inhoud wordt bepaald door u aankopen en de interesses die we uit uw aankoop- en klikgedrag kunnen opmaken.


Bewaartermijnen en locatie

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De bewaartermijn die we aanhouden staan hieronder per verwerking genoemd.


Bestellen op de website

We zijn wettelijk verplicht om u gegevens 7 jaar te bewaren.


Bestellen met gebruik van een account

We zijn wettelijk verplicht om u gegevens 7 jaar te bewaren. Daarnaast bewaren we u gegevens zolang u account actief is. Na het verwijderen van u account bewaren we u gegevens alleen nog als we daar wettelijk toe verplicht zijn. Is dat niet het geval, dan worden ze direct verwijderd.

De gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de bestelling bewaren we 3 maanden.


Browsen op de website

We bewaren u bezoekersgegevens 26 maanden. Daarna worden ze definitief verwijderd.


Abonnement op de nieuwsbrief

We bewaren uw toestemming om u nieuwsbrieven te mogen sturen 2 jaar. We bewaren uw verzoek om u abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen ook 2 jaar.


Klantenservice

De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij zolang u als klant actief bij ons bent.

Een telefoongesprek kan worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze interacties te gebruiken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij bewaren het telefoongesprek gedurende drie maanden.


Delen van persoonsgegevens met derden

YOU FIT SHOP zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Hierbij kun u denken aan PostNL, GLS, BPOST & DHL voor de bezorging van pakketten in België

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heb u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Na het vaststellen van u identiteit, zullen wij uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van u verzoek mededelen welke persoonsgegevens wij van u verwerken of eventueel kunnen verwijderen, afschermen of verbeteren. 


Klachtenprocedures

Als u een klacht hebt over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kun u contact opnemen met [email protected]. Daarnaast heb u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens verwijzen wij u naar hun website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/


Contactgegevens

Naam verwerkingsverantwoordelijke: YOU FIT SHOP Wij gebruiken de volgende handelsnamen: youfitnutrition.be , You FIT & YOU Fit Trainer

Vestigingsadres:
Brusselsesteenweg 255 C

 9050 Ledeberg (Gentbrugge)


E-mailadres: [email protected]

De privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7/10/2019.